Specialista na stavební izolace ... od roku 1997

Provozní a pochozí střechy

21.3.2018

Ve stavebnictví rozlišujeme celou řadu střech. Dnes se zaměříme na provozní střechy, které krom toho, že chrání budovu před povětrnostními podmínkami, nabízejí i víceúčelové využití díky odolnější povrchové úpravě. Tato úprava umožňuje, aby byla střecha pochozí, a to buď v místech sloužících pro pravidelnou kontrolu a údržbu střechy, tak u staveb, kde se střecha využívá jako plně pochozí či pojízdný prostor.

Střechy pro pochozí i pojízdné využití

Provozní, pochozí či pojízdné střechy jsou zpravidla řešeny jako jednoplášťové konstrukce. K dvouplášťovému řešení se přistupuje výjimečně.

Odolnost, životnost a spolehlivost střechy ovlivňuje volba materiálů a úroveň provedené realizace. Vždy proto s klienti řešíme náročnost zatížení, kterému musí provozní střecha odolat.

Kde se pochozí a pojízdné střechy využívají?

 • Terasy a střešní zahrady
 • Sportovní hřiště
 • Bazény a odpočinkové plochy
 • Parkoviště umístěná na střeše

provozní a pochozí střechy

 

Odvodnění provozních střech

Každé odvodnění střechy řešíme podle individuálních parametrů a skladby střechy. Neposledním faktorem je také norma ČSN 75 6760 či STN 773 6760. V oblasti materiálů spolupracujeme s výrobcem TOPWET, který se specializuje na vývoj a výrobu odvodňovacích systémů na ploché a provozní střechy.

Co u pochozích a pojízdných střech řešíme?

 • Odvodnění a zaizolování plochy
 • Nákres, výpočet a realizaci
 • Druh použité vegetace u zelených střech
 • Výběr kvalitních a technicky vhodných prvků
 • Terasové doplňky a krytky šachet, vpustí
 • Odvodnění dlažby na terčích
 • Betonovou mazaninu, hydroizolaci, drenáž
 • Zamezením nežádoucím zápachům
 • Vytvoření odolné pochozí vrstvy
 • A mnoho dalšího
 

Chci nezávaznou cenovou nabídku

Proč jít do toho s námi?

V A-Z IZOL se stavební izolaci a plochým střechám věnujeme více než dvacet let. Máme ověřené postupy, nebojíme se náročných výzev a za naši práci mluví stovky realizací. Pokud chcete o nás vědět více, nebo potřebujete poradit ve svém rozhodnutí, neváhejte nás kontaktovat.