Specialista na stavební izolace ... od roku 1997

Izolace proti ropným produktům

V případě namáhání objektů vybranými chemickými látkami (např. záchytné a havarijní jímky, manipulační plochy, ropná úložiště a další) je nutno zvolit odpovídající hydroizolační fólii, která odolává danému chemickému zatížení. Tyto chemické izolace plní současně při správném zabudování i hydroizolační funkci. Vždy volíme skladbu izolačních materiálů na míru daným látkám tak, aby dlouhodobě odolaly náročnosti chemického zatížení i vlhkosti.

V čem vám izolace AZ IZOL pomohou?

  • Ochrání vás před negativním vlivem chemických látek
  • Zabrání průniku nečistot do okolního prostředí
  • Vytvářejí bytelnou bariéru proti vodě a vlhkosti
  • Díky řešení na míru vlastnosti izolace přesně odpovídají vašim požadavkům
  • Nezávazně s vámi zkonzultujeme vaši situaci a připravíme cenovou nabídku
  • Profesionálně se postaráme o kompletní realizaci
  • Sledujeme trendy a vyspělé novinky, které aplikujme do praxe
  • Máme více než 20 let zkušeností

Izolace betonových jímek

Záchytné, havarijní či odpadní jímky musí splňovat dokonalou nepropustnost. Díky vhodně zvolené a především pečlivě zpracované izolaci lze předejít kontaminaci okolní půdy, která může mít v mnoha přídech devastující následky. Podle typu betonové jímky volíme buď nástřikovou pěnovou izolaci nebo izolační fólie.

Izolace pomůže i proti radonu

Ozáření radonem je pro zdraví člověka velmi nebezpečné. Při zvýšené koncentraci a při dlouhodobém pobytu v radioaktivních budovách úměrně roste riziko onemocnění rakovinou plic. Koncentrace radonu je měřitelná a pokud jeho hodnota překročí 400 Bq/m3, neměla by být budova dlouhodobě obývána a je doporučeno provést odpovídající protiradonová opatření.

Společnost AZ IZOL realizuje izolace proti radonu. Zaměřujeme se jak na stávající stavby, tak především novostavby, které musí splňovat náročnější podmínky, kdy musí být aktivita radonu menší než 200 Bq/m3.

Máte-li otázky a hledáte-li další podrobnosti, nahlédněte do našich referencí, nebo nás neváhejte kontaktovat.

Chci nezávaznou cenovou nabídku