Specialista na stavební izolace ... od roku 1997

Požární odolnost budov

16.4.2019

Při vypuknutí požáru je vždy nejdůležitější zachránit lidské životy, proto obzvlášť záleží na tom, aby se lidé dostali z hořící budovy co nejdříve. Čas, který na to budou mít, vždy závisí na materiálech použitých při stavbě budovy a na jejich požární odolnosti.

Co je požární odolnost?

Požární odolnost stavební konstrukce je schopnost konstrukce po určitou dobu odolávat požáru, aniž by došlo k porušení její funkce – ztrátě nosnosti, stability, celistvosti nebo k překročení teploty nad 150 °C na povrchu odvráceném od ohně. Značí se v minutách 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180. Ověřování se pak provádí pomocí výpočtu nebo na základě zkoušky podle dané normy.

Značení požární odolnosti

Samotné značení požární odolnosti by vám nejspíše mnoho neřeklo, proto zde najdete přehled používaných písmen a jejich význam.

E – celistvost
R – únosnost a stabilita
I – izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
W – izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
S – kouřotěsnost
G – odolnost na požár sazí
K – schopnost protipožárního zabezpečení
M – mechanická odolnost
C – konstrukce opatřené samouzavíracím zařízením

požární odolnost

 

U těchto písmen je pak uvedena v minutách doba, po kterou jsou daná kritéria splněna. Těchto značek může být několik a určují je mezní stavy.

Požární odolnost plochých střech

Střecha má za úkol chránit budovy před nepříznivými vlivy, ale zároveň hraje i estetickou roli. Její správné provedené do velké míry ovlivňuje životnost a trvanlivost celé stavy a ploché střechy za sebou mají dlouhý vývoj z konstrukčního, materiálového a technologického hlediska. I u plochých střech je však důležitá jejich požární odolnost.

Izolace ploché střechy 

Jaké materiály zajistí požární odolnost plochých střech?

Nejrozšířenějším a nejlepším řešením je v současné době kombinovaná tepelná izolace z pěnového polystyrenu a minerální vaty. Její velkou předností je především nízká hmotnost, vysoká úroveň tepelné izolace, rychlá pokládka, výhodná ekonomika a v neposlední řadě výborné protipožární vlastnosti, které zajistí výbornou požární odolnost plochých střech.

Potřebujete poradit?

Máte otázky nebo potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Chci nezávaznou poptávku